Duizeligheid in relatie tot vermoeidheid

Duizeligheid in relatie tot vermoeidheid

Duizeligheid en vermoeidheid: een perfect duo

Duizeligheid kan meerdere oorzaken hebben, maar als er al één oorzaak is die heel zwaar kan doorwegen dan is het wel vermoeidheid.

Mensen die dagenlang onder zware druk hebben gestaan, meer gepresteerd hebben dan wat goed voor hen was en hierdoor vermoeid zijn geraakt, zullen vaak ook duizeligheid als klacht opperen.

Het komt misschien niet eens zo onbekend voor. Je bent dagen en zelfs weken lang met iets bezig. De nachtrust begint veel te laat en moet veel te vroeg worden afgebroken. En tijdens het rusten zelf, lig je ook te woelen en te keren omdat je bezig blijft met je taak. Als je dan ’s morgens wakker wordt (doorgaans door een irritante wekker), dan is het echt lastig om het bed uit te komen. Je komt recht, en het lijkt alsof de hele wereld voor je draait. Je moet enkele ogenblikken op de rand van het bed blijven zitten. Doe je dat niet, dan val je binnen de fractie van een seconde opnieuw het bed in. Dit is duidelijk, alle ingrediënten zijn aanwezig om te concluderen dat je oververmoeid bent. Door die oververmoeidheid ga je automatisch duizelen, zeker na een periode waarin je probeert tot rust te komen. 

Als duizeligheid en vermoeidheid ernstige proporties aannemen

Als men last heeft van vermoeidheid, dan is het niet abnormaal dat er ook momenten zijn waarop duizeligheid een belangrijke rol speelt. Op zich is dit een logisch gegeven. Het wordt echter niets minder logisch als zowel vermoeidheid als duizeligheid een constante worden in het leven.

Vermoeidheid en duizeligheid kunnen namelijk nogal vrij vlug doen denken aan het chronisch vermoeidheidssyndroom CVS. Hoe CVS juist ontstaat is tot nog toe een raadsel, maar men is wel zeker van het feit dat vermoeidheid en daaraan duizeligheid gekoppeld niet weg te denken zijn van CVS. Een professor vergeleek CVS ooit met een elastiek. Mensen leven gedurende lange tijd op het uiteinde van de elastiek, tot deze op een bepaald moment doorschiet en zo zou CVS kunnen ontstaan. Men is na verloop van tijd zo “uitgerokken” dat herstel niet meer mogelijk lijkt. Duizeligheid en vermoeidheid zouden dan als kenmerkende factoren optreden.

Hoe omgaan met vermoeidheid en duizeligheid?

Hoe ernstig de vermoeidheid en de duizeligheid worden hangt heel sterk af van de persoon die het allemaal ondergaat. In hoeverre is de persoon die het ondergaat er klaar voor om te beseffen dat die vermoeid is? Niet zelden zal een vermoeid persoon pas als laatste door hebben dat die vermoeidheid kwade dingen aan het aanrichten is. Als iemand voor zichzelf door heeft dat men last heeft van vermoeidheid, wat door duizeligheid kan aangetoond worden, dan kan die persoon gered worden. Terugkoppelen is dan de boodschap. Tot rust komen en opzoeken welke factoren stress veroorzaken zorgen er voor dat zowel de vermoeidheid als de duizeligheid aan banden worden gelegd.

Delen
Marie Pure