Een hoge bloeddruk na de bevalling

Een hoge bloeddruk na de bevalling

Een hoge bloeddruk na de bevalling en ervoor

Het kan gebeuren dat vrouwen na de bevalling last krijgen van een hoge bloeddruk, maar er wordt meer aandacht besteed aan een hoge bloeddruk voor de bevalling.
Vooral naar het einde van een zwangerschap toe, wordt de bloeddruk van een vrouw regelmatig gecontroleerd. Als dan een hoge bloeddruk optreedt, moet men heel nauwkeurig met de arts overleggen wat er dient te gebeuren. Soms moet men omwille van de gezondheid van de moeder het kindje vroeger laten geboren worden.
Het kan echter ook gebeuren dat vrouwen na de bevalling een hoge bloeddruk krijgen. Zelfs al was er tijdens de zwangerschap geen sprake van een hoge bloeddruk, toch ervaren vrouwen soms dat zij na de bevalling wel last krijgen van die hoge bloeddruk. Het goede nieuws is echter dat deze vorm van hoge bloeddruk doorgaans van voorbijgaande aard is.

Symptomen van een hoge bloeddruk na de bevalling.

Als men na een bevalling een hoge bloeddruk krijgt, dan is het opvallend dat men daar wel de tekenen van voelt. Vrouwen die na de bevalling zich duizelig voelen, hoofdpijn hebben of problemen krijgen met hun gezichtsvermogen, hebben steevast een te hoge bloeddruk. Doorgaans zijn zij nog in het ziekenhuis aanwezig op dat moment, zodat de bloeddruk regelmatig kan gecontroleerd worden. Een zeldzame keer neemt de bloeddruk hoogtes aan waarbij via een infuus bloeddrukverlagende middelen moeten toegediend worden. Met een hoge bloeddruk na de bevalling moet men wel uitkijken als er borstvoeding gegeven wordt. Hierbij dient men uit te kijken dat de juiste medicatie gegeven wordt indien er borstvoeding gegeven wordt.

Een hoge bloeddruk na de bevalling: wat kan je zelf doen?

Als men na de bevalling een hoge bloeddruk heeft, dan laat men dit best opvolgen door een arts. Die kan oordelen in hoeverre het noodzakelijk is om medicatie toe te dienen en ook welke medicatie moet toegediend worden. Wat men alleszins zelf kan doen, is de levensstijl dermate aanpassen dat een hoge bloeddruk minder of geen kansen krijgt. Ook al is een hoge bloeddruk na de bevalling vaak aan hormonale veranderingen te wijten, toch is het naleven van enkele gezonde leefregels steeds interessant. Roken en alcohol gebruiken zijn sowieso uit den boze na een bevalling, en zeker als men borstvoeding geeft. Voor het voedsel doet men er goed aan om gezond te eten, waarbij overtollig gebruik van zout best vermeden wordt. Het is sterk aan te raden om na de bevalling (maar ook tijdens de zwangerschap) gebruik te maken van Bachbloesems om de veranderingen beter aan te kunnen. Er zijn tal van Bachbloesems die ideaal zijn voor zwangere of net bevallen vrouwen. Via een gesprek met een ervaren bloesemtherapeut kan je een bloesemremedie op maat krijgen.

Delen


Bachbloesem Mix 96: Te hoge druk

Bachbloesem mix 96 helpt om:

  • stress te verminderen
  • irritaties weg te nemen
  • spanningen tot een minimum te herleiden
  • bange gevoelens te overwinnen
  • minder te piekeren
  • een rustiger leven te leiden
Klik hier en ontdek Bachbloesem Mix 96
Marie Pure

Andere artikelen


Aspirine tegen hoge bloeddruk?

Aspirine tegen hoge bloeddruk?

Aangezien aspirine goed zou zijn tegen een hoge bloeddruk, is dit heel belangrijk om eens bij stil te staan.

Lees het volledig artikel