Deze site maakt gebruik van cookies.Meer weten

Perfectionistische faalangst

Wat houdt het perfectionistische faalangst in?

Perfectionistische faalangst is een gedragsmatige vorm van faalangst, waarbij een persoon door zich heel hard in te zetten het uiterste wil bereiken. Dit uiterste is vaak niet realistisch en met minder wordt geen genoegen genomen.

In een situatie waarin een persoon denkt te moeten presteren, is faalangst een samenstel van reacties. Lichamelijk, emotioneel, cognitief en gedragsmatig. Deze reacties kennen actieve- en passieve uitwerkingen. Actieve faalangst is hetzelfde als perfectionistische faalangst.
Onder lichamelijke reacties worden verstaan: zweten, stotteren, een droge mond, hoofpijn en andere nare symptomen. Maar ook een rode kleur krijgen, veel naar het toilet moeten, maag/buikpijn hebben en een snelle ademhaling met hoge hartslag hebben, zijn lichamelijke reacties van faalangst. Onder de noemer emotioneel vallen twijfel, vrees en een minderwaardigheidsgevoel. Een persoon gelooft niet in diens eigen kunnen waardoor het constant twijfelt. Cognitieve reacties zien op de inhoud van de (leer)taak: ik kan dat nooit, de taak is veel te moeilijk voor mij. Wanneer we dan kijken naar gedragsmatige reacties, kunnen we personen onderscheiden die wegens de faalangst extreem hard studeren en personen die juist passief zijn en zoveel mogelijk werk vermijden. Alle reacties hebben gemeen dat ze opspelen bij situaties waarin gedacht wordt dat presteren noodzakelijk is. Faalangst is prestatie gebonden en actieve faalangstigen worden vaak niet herkend als faalangstig maar als voorbeeldige werkers.

Hoe kun je perfectionistische faalangst het best begeleiden?

Personen met perfectionistische faalangst hebben angst om te mislukken en hiermee negatieve reacties uit te lokken. Hierin verschillen zij niet van andere gedragsmatige faalangstvormen. Negatieve reacties van collega’s, de leerkracht, klasgenootjes maar ook ouders en de ruimere familiekring.
Het is zaak om zij die perfectionistische faalangst hebben, in te laten zien dat imperfect niet automatisch mislukken inhoudt. Zij moeten leren accepteren dat dingen soms ook niet lukken. En realistische doelen stellen is belangrijk.

Voor perfectionistische faalangst is cognitieve gedragstherapie een goede wijze van begeleiden. Geprobeerd wordt de invloed van negatieve gedachten over mogelijk falen te verminderen. In plaats daarvan ga je je concentreren op de taak of de prestatie zelf. Zelfvertrouwen in de eigen prestaties wordt bovendien verhoogd. Hard werken is goed maar teveel van jezelf vergen niet.Bij deze therapie wordt je duidelijk gemaakt dat niet altijd alles perfect kan worden uitgevoerd.

De prestatiedruk die een kind bijvoorbeeld ervaart, wordt mede bepaald door zijn eigen zienswijze maar vooral door de opvattingen en verwachtingen van de omgeving: in de eerste plaats de ouders en ruimere familie. Net zo belangrijk is ook oog voor andere interesses van het kind hebben: niet alles hoeft in het teken van leren te staan. Resultaat is niet altijd het belangrijkste:benadruk dat activiteiten belangrijk kunnen zijn omdat je ze leuk vindt. Wees realistisch in de doelstellingen die je kind zichzelf oplegt. Ga na wat er op school wordt verwacht en deel dat met je kind. Nerveus en wat angstig zijn is ook heel normaal, leg je kind dat uit. Bij huiswerkbegeleiding moet er ruimte zijn voor ontspanning. Help het belang van schools presteren te relativeren.

 

Delen

Andere artikelen


Bachbloesems alternatief voor medicijnen bij faalangst

Bachbloesems alternatief voor medicijnen bij faalangst

Medicijnen kunnen soms helpen bij faalangst. Ze onderdrukken dan de lichamelijke verschijnselen van faalangst. Deze lichamelijke uitingen verergeren de faalangst vaak.

Lees het volledig artikel

Zelfvertrouwen test

Zelfvertrouwen test

Als je test hoe het met je zelfvertrouwen is gesteld, dan is de kans groot dat je zwak scoort. Lees hoe je jezelf kan testen en wat je dan kan ondernemen.

Lees het volledig artikel

Faalangst bij het praktijkexamen rijvaardigheid

Faalangst bij het praktijkexamen rijvaardigheid

Wanneer faalangst je praktijkexamen rijvaardigheid in de weg staat, zijn er een aantal oplossingen voor handen. Zo is er een aangepast praktijkexamen voor mensen met faalangst. Je kan ook de natuurlijke remedie Bachbloesems als hulpmiddel gebruiken.

Lees het volledig artikel

Cursus zelfvertrouwen

Cursus zelfvertrouwen

Wie problemen heeft met een te laag zelfbeeld, kan een cursus zelfvertrouwen volgen. Lees wat zo een cursus inhoudt en voor wie dit geschikt is.

Lees het volledig artikel

Kenmerken van faalangst

Kenmerken van faalangst

Er zijn een aantal kenmerken waaraan je faalangst kan herkennen. Deze kenmerken zijn zowel lichamelijk als psychisch.
Faalangst blijft een vreemde zaak maar is ook het minst besproken probleem onder de mensen. Denk hierbij maar aan het onderwijs waar alles gebaseerd is op taal en rekenen, pestgedrag,etc., het enige wat ontbreekt is het leren omgaan met faalangst.
De oorzaak is waarschijnlijk te wijten aan het feit dat niemand graag spreekt over iets wat je niet durft. Je denkt dat je alles moet kunnen en bang en verdrietig zijn, is voor een stuk taboe. Het is dus zeker hoog tijd om hier verandering in te brengen.

Lees het volledig artikel

Oorzaak van faalangst

Oorzaak van faalangst

Faalangst kan aangeboren zijn maar kan ook andere oorzaken hebben. Sommige mensen zijn van zichzelf angstiger dan anderen. Een dergelijke basis van angst kan aangeboren zijn, wat ook bij faalangst het geval kan zijn. Daarnaast spelen er vele andere oorzaken een rol in het ontstaan van faalangst. Je kan ze onderverdelen in cultuur en opvoeding.

Lees het volledig artikel

Zelfvertrouwen bij een kind

Zelfvertrouwen bij een kind

Ouders hechten veel belang aan het zelfvertrouwen bij hun kind. Lees hoe dit zelfvertrouwen groeit en wat je kan doen om het te stimuleren.

Lees het volledig artikel

Bestaat faalangst ook bij volwassenen?

Bestaat faalangst ook bij volwassenen?

Kan dat, faalangst bij volwassenen? Faalangst wordt normaal gezien in verband gebracht met studenten en in veel mindere mate met volwassenen.  Nochtans kunnen volwassenen ook te kampen hebben met faalangst.   

Lees het volledig artikel

Hoe faalangst overwinnen?

Hoe faalangst overwinnen?

Faalangst is zodanig hinderlijk dat je er goed aan doet om dit te overwinnen. In heel wat organisaties en bedrijven is men zich niet echt bewust van wat het kostenplaatje betekent van faalangst. Nergens kan men in een balans terugvinden wat faalangst heeft gekost, nochtans zijn de cijfers soms duizelingwekkend.

Lees het volledig artikel

Faalangst niet van een vreemde

Faalangst niet van een vreemde

‘Mijn kind heeft faalangst niet van een vreemde.’ Klopt dit? Is faalangst erfelijk of kun je als ouder faalangst soms in de hand werken? Wanneer faalangst is vastgesteld, kun je hiertegen wat doen. Met Bachbloesems bijvoorbeeld.  

Lees het volledig artikel

Krijg gratis advies voor jouw probleem

Ben je niet zeker welke Bachbloesems jou kunnen helpen? Neem vrijblijvend contact op met Tom en krijg gratis persoonlijk advies.

tom vermeersch
Tom Vermeersch

Ja, ik wil gratis advies

Nee, dank je. Ik zoek het zelf wel uit....