Deze site maakt gebruik van cookies.Meer weten

Zelfvertrouwen bij een kind

Een kind met een laag zelfvertrouwen wordt vaak verward met een verlegen kind. Ook de term faalangst komt bij kinderen met een laag zelfbeeld vaak naar boven. Helaas komt het maar al te vaak voor dat bij kinderen met een laag zelfvertrouwen een overbescherming optreedt, wat niet meteen het zelfvertrouwen doet opkrikken.

Zelfvertrouwen bij een kind: wat is het?

Zelfvertrouwen is bij een kind net zoals bij een volwassene het geloof dat men in het eigen kunnen heeft. Kinderen met voldoende zelfvertrouwen weten van zichzelf dat zij een aantal zaken goed kunnen. Zij kennen hun capaciteiten en durven nieuwe uitdagingen aan. Als een kind een gebrek heeft aan zelfvertrouwen, dan durft dat kind nieuwe uitdagingen niet of slechts heel moeilijk aan te gaan. Het kind twijfelt voortdurend aan zichzelf en vindt zichzelf niet knap genoeg. Dat gaat dan ofwel over het uiterlijk ofwel over het verstandelijke, maar net zo goed kan het zichzelf op beide vlakken niet knap genoeg vinden. Het spreekt voor zich dat het kind met een laag zelfvertrouwen meer moeilijkheden zal hebben om te evolueren, zowel op emotioneel vlak als op het vlak van studeren.

Is het zelfvertrouwen aangeboren bij een kind?

Een kind wordt niet geboren met zelfvertrouwen. Toch kan men stellen dat het ene kind meer aanleg heeft om het zelfvertrouwen te ontwikkelen dan het andere kind. Zo heeft een kindje dat pas op de wereld is gekomen nog geen besef van zichzelf en de wereld. Toch kan men stellen dat de manier waarop de ouders met de baby omgaan al invloed heeft op de ontwikkeling van het zelfbeeld van het kind. Het is aangetoond dat een baby die met liefde omringd wordt een andere vorm van zelfbeeld ontwikkelt dan een baby die minder liefde of aandacht krijgt. Naarmate het kind verder ontwikkelt, leert het zichzelf kennen in relatie met de omringende wereld. Zo ontdekt het kind wat het allemaal kan met zijn/haar lichaam. Wordt het kind in deze ontwikkeling gestimuleerd door de ouders, dan groeit het zelfbeeld vlotter dan wanneer ouders het kind overbeschermen en behoeden voor alles.

Vanaf de kleuterleeftijd kan het kind zelf ontwikkelen. De vlotheid waarmee het kind dat doet, hangt grotendeels af van de manier waarop ouders en de omgeving van het kind reageren. Komt het kind met een knutselwerkje thuis dat nauwelijks aandacht krijgt, zal een ander effect hebben op het zelfbeeld dan wanneer ouders bewonderend het werkje bekijken. Dit houdt echter niet in dat enkel de omgeving bepalend is voor de ontwikkeling van het zelfvertrouwen. Sommige kinderen zijn nu eenmaal introverter dan andere. Deze introverte kinderen zullen zichzelf minder op de voorgrond plaatsen dan extraverte kinderen die zonder meer aandacht opeisen.

Tips voor meer zelfvertrouwen bij het kind

Je kan met enkele tips een positieve bijdrage leveren aan het zelfvertrouwen van het kind. Zo is het goed dat je bepaalde verwachtingen stelt aan het kind. Maar zorg er wel voor dat die verwachtingen haalbaar zijn. Zo verwachten heel wat ouders al van een kleuter dat die al kan lezen en schrijven. Het kind zal zich wel inspannen om aan die verwachtingen te beantwoorden, maar uiteindelijk is dit iets voor kinderen van de lagere school. Hoe goed je het ook bedoelt om je kind in dit lezen en schrijven te stimuleren, toch kan dit nefaste gevolgen hebben op het zelfbeeld van het kind.

Uiteraard zijn ook zaken als positieve bevestiging en gepaste aandacht ook belangrijke elementen die het zelfvertrouwen kunnen stimuleren.

Delen

Andere artikelen


Gedragstherapie tegen faalangst

Gedragstherapie tegen faalangst

Gedragstherapie was tot voor kort het antwoord op faalangst. Steeds meer mensen passen de natuurlijke remedie Bachbloesems toe om faalangst of paniekaanvallen tegen te gaan.

Lees het volledig artikel

Een psycholoog helpt bij faalangst

Een psycholoog helpt bij faalangst

Psycholoog en Bachbloesem expert Tom helpt je van faalangst af! Jezelf begeleiden met Bachbloesems: dit doe je in samen met psycholoog Tom!  

Lees het volledig artikel

Faalangst in de klas

Faalangst in de klas

Faalangst in de klas ontstaat meestal in de onderbouw van de basisschool. Het accent wordt verlegd van spelen naar leren en dat heeft op sommige kinderen een grote impact.  

Lees het volledig artikel

Zelfvertrouwen krijgen

Zelfvertrouwen krijgen

Meer zelfvertrouwen krijgen, is voor sommige mensen een waar verlangen. Lees waarom je meer zelfvertrouwen moet krijgen en hoe je dat kan doen.

Lees het volledig artikel

Perfectionisme

Perfectionisme

Perfectionisme is een menselijke eigenschap die zwaar kan doorwegen. Ontdek met welke problemen perfectionisme kan gepaard gaan en wat er tegen te doen is.

Lees het volledig artikel

Assertiever worden

Assertiever worden

Assertiever worden is een langdurig proces. Lees waarom het goed is om assertiever te worden en op welke manier je dit kan verwezenlijken.

Lees het volledig artikel

Een aantal oorzaken  van faalangst

Een aantal oorzaken van faalangst

Iets over faalangst om de oorzaken beter te begrijpen. Alvorens iets te weten te komen over een aantal oorzaken van faalangst, is het nodig om te weten wanneer er sprake van faal ...

Lees het volledig artikel

Faalangst bij examens

Faalangst bij examens

Faalangst voor het tonen van kennis zoals bij een examen, hoe ontstaat dit? Wat betekent faalangst? Wat kan je helpen om faalangst in goede banen te leiden...

Lees het volledig artikel

Faalangst en medicatie

Faalangst en medicatie

Medicatie kan helpen faalangst onder controle te krijgen. Niet alle medicatie zijn echter effectief bij faalangst. De meeste medicatie zien op paniekaanvallen, depressiviteit en angststoornissen.

Lees het volledig artikel

Vertrouwen in jezelf

Vertrouwen in jezelf

Vertrouwen krijgen in jezelf is niet evident voor mensen die veel twijfelen. Ontdek enkele mogelijkheden om je zelfvertrouwen een boost te geven.

Lees het volledig artikel

Krijg gratis advies voor jouw probleem

Ben je niet zeker welke Bachbloesems jou kunnen helpen? Neem vrijblijvend contact op met Tom en krijg gratis persoonlijk advies.

tom vermeersch
Tom Vermeersch

Ja, ik wil gratis advies

Nee, dank je. Ik zoek het zelf wel uit....