Deze site maakt gebruik van cookies.Meer weten

Perfectionisme

Perfectionisme kan men zonder enig probleem beschouwen als het vergiftigde geschenk. Aan de ene kant kan perfectionisme ideaal zijn, maar net zo goed kan dit perfectionisme voor heel wat problemen zorgen.

Wat is perfectionisme?

Perfectionisme is een eigenschap van een persoon. De ene persoon is meer perfectionistisch ingesteld dan de andere. Iemand die perfectionisme nastreeft, wilt alles tot in de details in orde hebben. Tegelijkertijd is men maar zelden tevreden met een bepaald resultaat en is men heel kritisch tegenover zichzelf of tegenover andere mensen. Het is dus duidelijk dat perfectionisme niet noodzakelijk als een voordeel moet beschouwd worden. Zowel voor de persoon die perfectionisme nastreeft als voor de omgeving van die persoon is het behoorlijk vermoeiend om met die eigenschap te leven.

De valkuilen van perfectionisme

Leef je in de gedachte dat perfectionisme het haalbare doel is, dan kom je voor enkele problemen te staan. Samenleven met iemand die perfectionisme nastreeft, is sowieso geen sinecure. Nooit is iets goed genoeg en de lat wordt steeds hoger en hoger gelegd.

Perfectionisme ontstaat vaak op jonge leeftijd. Vooral wanneer hoge eisen aan kinderen worden gesteld, kan men verwachten dat deze later in hun leven perfectionistisch zullen ingesteld zijn. Deze personen zijn zo gewoon om met hoge eisen om te gaan dat zij zelf altijd de lat hoger leggen. Het hoeft geen betoog dat de lat na verloop van tijd tot een onbereikbare hoogte komt. En het is net op dat moment dat mensen geconfronteerd worden met hun beperkingen. Voor iemand die perfectionisme nastreeft is dat heel zwaar om te dragen.

Een ander gevaar dat achter perfectionisme schuilt, is het gevaar dat men niet tot actie komt. Iemand die perfectionistisch is ingesteld duldt geen fouten van zichzelf. En de allerbeste manier om fouten te vermijden, is om geen actie te ondernemen. Daarom ziet men vaak dat perfectionistisch ingestelde mensen maar zelden de kar zullen trekken als het er op aan komt om actie te ondernemen.

Iedereen maakt wel eens een fout. Dat is zowat de meest erge valkuil die een perfectionist kan overkomen. Door een fout te maken voelt iemand die perfectionistisch is ingesteld zich heel schuldig. Dit kan dermate lang naslepen bij die persoon dat men deze instelling als een heuse belemmering kan ervaren.

Perfectionisme en faalangst

Twee zaken die hand in hand door het leven wandelen zijn perfectionisme en faalangst. Zowel perfectionisme als faalangst tonen aan dat men bang is om ergens niet in te lukken. Bijgevolg zou men perfectionisme kunnen beschouwen als een gevolg van faalangst.

Met deze wetenschap in het achterhoofd kan men stellen dat Bachbloesems heel goed zouden kunnen helpen bij mensen die lijden aan perfectionisme. Zo is er een mix van Bachbloesems gemaakt, mix 44, die er voor zorgt dat mensen met een perfectionistische instelling meer vertrouwen krijgen in zichzelf, minder zwaar gaan tillen aan hun fouten en meer gaan geloven in zichzelf.

Delen

Andere artikelen


Faalangsttraining

Faalangsttraining

Faalangsttraining is er voor mensen die aan faalangst lijden of regelmatig met deze personen te maken hebben. Bijvoorbeeld docenten, vertrouwenspersonen op school of sport trainers.
Wat is faalangst precies? Hoe uit faalangst zich? Wat leer je op faalangsttraining en wat kun je tegen faalangst doen? Bachbloesems kunnen helpen.

Lees het volledig artikel

Faalangst en erectieproblemen

Faalangst en erectieproblemen

Als men over faalangst spreekt, dan gaat men nu niet meteen aan erectieproblemen denken. Faalangst roept eerder het beeld op van de ijverige student die ondanks voldoende voorbereiding toch niet slaagt in zijn/haar examen.  

Lees het volledig artikel

Motorische faalangst

Motorische faalangst

Motorische faalangst ligt aan een onverwerkte emotie. Bachbloesems maken de energie vrij en helpen je van motorische faalangst af! Tom geeft advies!  

Lees het volledig artikel

Faalangst ontspanningsoefeningen

Faalangst ontspanningsoefeningen

Ontspanningsoefeningen kunnen helpen wanneer je faalangst opspeelt. Zij zijn een manier om met faalangst om te gaan, meer niet.
Wanneer we de oorzaken van faalangst in kaart trachten te brengen, blijken onverwerkte emoties beslissend te zijn. Om van faalangst af te komen kun je daarom Bachbloesems gebruiken. B

Lees het volledig artikel

Faalangst bij kinderen

Faalangst bij kinderen

Faalangst komt voor bij 10 tot 13 procent van de kinderen en jongeren tussen 8 en 16 jaar. Ook hebben meisjes er iets meer “last” van dan jongens. Erfelijke-, opvoedings- en omgevingsfactoren – zoals de school zelf – spelen een rol.

Lees het volledig artikel

Behandeling van faalangst

Behandeling van faalangst

Er zijn verschillende vormen van behandelingen om angst om te falen aan te pakken.
De meest toegepaste therapievormen voor faalangst zijn rationeel emotieve therapie, hypnotherapie en EMDR therapie.

Lees het volledig artikel

Faalangst:de gevolgen

Faalangst:de gevolgen

Faalangst kan ontaarden in sociaal isolement en depressie. Dit terwijl vroegtijdig herkennen en juist behandelen van faalangst, deze vervelende gevolgen kunnen voorkomen. Bachbloesems zijn een eerste goede stap!

Lees het volledig artikel

Assertief zijn

Assertief zijn

Assertief zijn is iets wat velen zouden willen, maar slechts weinigen kunnen. Lees hoe je kan leren om meer assertief te zijn en wat je moet vermijden.

Lees het volledig artikel

Faalangst het best vroegtijdig herkennen

Faalangst het best vroegtijdig herkennen

Om faalangst aan te kunnen pakken moet je faalangst eerst herkennen. Wat zijn de symptomen van faalangst? Wat zijn de mogelijke oorzaken? En hoe pak je faalangst aan?

Lees het volledig artikel

Recente geschiedenis van faalangst: Bachbloesems helpen!

Recente geschiedenis van faalangst: Bachbloesems helpen!

Wat is de geschiedenis van faalangst? Wat weten we vandaag de dag over deze angstvorm? Dat verklaart direct waarom Bachbloesems zo goed werken bij faalangst.

Lees het volledig artikel

Krijg gratis advies voor jouw probleem

Ben je niet zeker welke Bachbloesems jou kunnen helpen? Neem vrijblijvend contact op met Tom en krijg gratis persoonlijk advies.

tom vermeersch
Tom Vermeersch

Ja, ik wil gratis advies

Nee, dank je. Ik zoek het zelf wel uit....